Управа школе:

Директор школе: Тијана Ранђеловић професор српског језика

Помоћник директора: Драгана Обрадовић професор енглеског језика

Административно-финансијско особље:

Секретар школе: Костић Марија

Шеф рачуноводства: Стефановић Јелена

Благајник: Прашчевић Јелена

Стручни сарадници:

Педагог: Филиповић Милица

Психолог: Стојановић Анита

Социолог: Динић Јасмина

Библиотекар: Пешић Главашевић Драгана

Наставници разредне наставе:

Младеновић Анђелка професор разредне наставе

Иванковић Душица професор разредне наставе

Џунић Звонимир наставник разредне наставе

Ивановић Слађана професор разредне наставе

Цветковић Невена професор разредне наставе

Милошевић Сузанa професор разредне наставе

Анђелковић Ивана наставник разредне наставе

Павловић Слађана професор разредне наставе

Станковић Лалицa професор разредне наставе

Кандић Даниела професор разредне наставе

Марић Валентина професор разредне наставе

Мишчевић Сунчица наставник разредне наставе

Благојевић Снежана професор разредне наставе

Ђорђевић Маја професор разредне наставе

Вељковић Сузана професор разредне наставе; педагошки саветник

Николић Сузана професор разредне наставе

Живковић Милица професор разредне наставе

Нићифоровић Мирослава наставник разредне наставе

Петровић Ћирић Ивана професор разредне наставе

Аначковић Цветковић Слађана професор разредне наставе

Наставници предметне наставе:

Српски језик:

Младеновић Александра професор српског језика

Станковић Јелена професор српског језика

Вељковић Рајковић Марија професор српског језика

Вукадиновић Ивана професор српског језика

Енглески језик:

Кумић Бојан професор енглеског језика

Обрадовић Драгана професор енглеског језика

Станковић Данијела професор енглеског језика

Стевановић Јасмина професор енглеског језика

Ђошић Ана професор енглеског језика

Француски језик:

Ракић Биљана професор француског језика

Немачки језик:

Ђокић Миљана професор немачког језика

Станковић Данијела

Ђошић Ана

Математика:

Манчевић Весна професор математике

Петровић Марина професор математике

Милићевић Гордана професор математике

Трајковић Зорица професор математике

Биологија:

Ђорђевић Новаковић Данијела професор биологије; магистар

Маљеновић Валентина професор биологије

Милетић Слађана професор биологије

Историја:

Живић Марија професор историје

Јовановић Игор професор историје

Географија:

Савић Оливера професор географије

Младеновић Милош професор географије

Хемија:

Тешић Данијела професор хемије

Физика:

Николић Ивана професор физике

Цветковић Милош професор физике

Техничко и технологија:

Јовић Саша професор ТИТ

Станковић Слађана наставник ТИТ

Блажеј Марко наставник ТИТ

Физичко васпитање:

Пешић Снежана професор физичког васпитања

Филиповић Ненад професор физичког васпитања

Ликовна култура:

Ђошић Радован професор ликовне културе

Музичка култура:

Ивановић Предраг професор музичке културе

Крстић Зорица професор музичке културе

Информатика и рачунарство:

Лилић Радомир професор информатике и рачунарства

Бранковић Драган професор информатике и рачунарства

Верска настава:

Милошевић Сунчица вероучитељ

Грађанско васпитање:

Вељковић Рајковић Марија

Ракић Биљана

Техничко и помоћно особље:

Голубовић Даниша домар

Поповић Љубомир домар

Стаменковић Лозана помоћни радник

Анђелковић Јасмина помоћни радник

Дејановић Верица помоћни радник

Китић Јагода помоћни радник

Стојилковић Марина помоћни радник

Цветковић Лидија помоћни радник

Николић Наташа помоћни радник

Анђелковић Дејан помоћни радник

Ђорђевић Марко помоћни радник

Алексић Сузана помоћни радник

Станишић Мирјана помоћни радник

Каримановић Александра помоћни радник