Основна школа,,Бранко Миљковић” у Нишу, почела је са радом 1965. Године као четвороразредна школа, тј. Као издвојено одељење Основне школе,,21 . мај“.

Због интезивног насељавања околине школе 1971.године је у склопу постојеће зграде, изграђена комплетна нова школска зграда и исте године школа је прерасла у потпуну и самосталну основну школу. Као таква, регистрована је у Окружном Привредном суду у Нишу решењембр. 95/71 од 17.11.1971.године.

Од 1984. године, Основној школи ,,Бранко Миљковић“, припада четвороразредно одељење у Сувом  Долу. Данас су то два комбинована одељења млађих разреда.

Путовање кроз знање

ОШ,,Бранко Миљковић“ је данас модерна школа са новоизграђеним делом са учионицама за млађе разреде, са 12 кабинетски опремљених учионица, једним рачунарским кабинетом и једном мултимедијалном учионицом која је опремљена према најновијим стандардима и подржава виртуелну наставу. У школи су опремљене и учионице за три разреда целодневног боравка, трпезарија и учионица-играоница. У оквиру школског дворишта постоји спортски кошаркашки терен од бетона, спортски терен за мали фудбал од вештачке траве и бројне зелене површине.

Школа која брине за сваког ученика

Током школске 2014/2015.године проширена је делатност школе јер је остварена сарадња школе саУниверзитетским клиничким центром Ниш и Дечијом интерном клиником. Школа организује образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу уз сагласност ресорног министарства. Школа је једина у југоисточном делу Србије која реализује овакав вид наставе. Последњих година настава у Универзитетском клиничком центру Ниш осавремењена је наставним средствима и побољшана у организационом смислу.

ОШ,,Бранко Миљковић“ активно учествује у пројекту Еко-школа и носилац је тзв. Зелене заставе за екологију. Да је очување животне средине и одрживи развој приоритет у подучавању сведоче и бројне активности школе. Године 2019. у школи је реализован  пројекат МП ,,Енергетска ефикасност“ и замењени су прозори на старом делу зграде.

Школа је била део пројекта Образовање за права детета са имплементацијом дечјих права кроз активности и наставне јединице.

Подстичемо и награђујемо

Сваке школске године Школа расписује поетски конкурс ,,Бранково перо“ поводом Светског Дана поезије и Дана школе, а у част песника чије име с поносом носи.Учесници на конкурсу су ученици основних школа широм Србије, али и ван граница наше земље.

Престижну награду ,,Златна петица“ у виду уметничке статуете, од 2018.године,  школа сваке године додељује Ученику генерације за постигнут успех.

Школски простор

Основна школа „Бранко Миљковић“ изграђена је 1971. године а подигнута на парцели КО Ниш – Ћеле кула, бр. листа непокретности 6254 чија је површина 1 ха 21 ара и 80 м2. У оквиру школског дворишта имамо спортски кошаркашки терен од бетона, спортски терен за мали фудбал од вештачке траве и бројне зелене површине.

Издвојено одељење у Сувом Долу подигнуто на парцели КО Суви До, бр. листа непокретности бр. 124 чија је површина 58 ара и 4 м2.

У Сувом Долу урађен је терен за мале спортове (кошарка, рукомет и мали фудбал) димензија 50×25 метара.