Као први корак у реализацији болничке наставе, Основна школа „Бранко Миљковић“ потписала је марта месеца 2014. године Протокол о сарадњи са Дечијом интерном клиником Клиничког центра у Нишу. Идеја о сарадњи ове две установе је обострана и подржана од стране Нурдора (Националног удружења родитеља деце оболеле од рака).

Болничка настава је заједнички циљ Основне школе „Бранко Миљковић“ у Нишу, Дечије интерне клинике у Нишу и Нурдора.

Кроз болничку наставу желимо да пружимо подршку ученицима који се налазе на болничком лечењу, на хематолошком и онколошком одељењу Дечије интерне клинике, с обзиром да је процес реинтеграције ученика у школу након завршеног лечења веома важан корак!